Cenovnik servisa

Servisiranje i čišćenje klima uređaja

Split sistemi i komercijalni uređaji do 60.000 BTU

SPLIT SISTEMI
od 9.000 do 12.000 BTUkom2.500,00
od 18.000 do 24.000btukom3.600,00
MULTISISTEMI- UNUTRAŠNJE JEDINICE
od 5.000 do 12.000 BTUkom2.500,00
od 12.000 do 36.000 btukom4.000,00
MULTISISTEMI CAC - UNUTRAŠNJE, KASETNE I PARAPETNE JEDINICE
od 7.000 do 18.000 btukom3.000,00
od19.000 do 36.000 btukom5.000,00
od 37.000 do 60.000 btukom5.500,00
SPOLJNE JEDINICE
do 18.000 btukom4.500,00
od 19.000 do 42.000 btukom5.500,00
od 41.000 do 72.000 btukom7.000,00

Demontaže klima uređaja

Split sistemi

od 9.000 do 12.000 BTUkom3.600,00
18.000 BTUkom4.800,00
24.000 BTUkom6.000,00
spoljne jedinice 9.000 do 12.000 BTUkom1.600,00
spoljne jedinice 18.000 BTUkom2.000,00
spoljne jedinice 24.000 BTUkom3.600,00
Unutrašnja jedinica 9.000 do 12.000 BTUkom2.000,00
Unutrašnja jedinica 18.000 do 24.000 BTUkom3.000,00
Pomeranje unutrašnje jedinice bez dodatne instalacijekom6.000,00
Pomeranje spoljne jedinice bez dodatne instalacijekom6.000,00

Usluga izvođenja građevinskih

i ostalih radova

GRAĐEVINSKI RADOVI
Štemovanja blok i opekam750,00
Štemovanja beton, armirani betonm1.500,00
Proboj kroz spoljni zid - blok, opeka do 50cmrupa1.500,00
Proboj kroz spoljni zid - beton do 50cmrupa2.500,00
Bušenje dijamant rezrupaUPIT
USLUGE DOPUNE GASA
Dopuna gasa R22kg3.500,00
Dopuna gasa R407 i R410kg4.000,00
Izvlačenje gasa sa rekuperatoromkg2.000,00
PUŠTANJE U RAD
Puštanje u rad, adresiranje i podešavanja parametara za sisteme do 36.000 BTUpaus.5.500,00
Puštanje u rad, adresiranje i podešavanje parametara za veće sisteme od 36.000 BTUpaus.25.000,00
Dolazak montažera ili servisera radi defektaže kvara, procene prostora radi davanja ponude ( ukoliko ponuda bude prihvaćena, biće umanjena za ove troškove )kom2.000,00

Montaže dodatne opreme

Montaža pumpe za odvod kondenzakom2.000,00
Montaža "Y" bakarnih račvikom2.400,00
Montaža bakarnih račvi sa više izlazakom2.500,00
Montaža distributivnih boxovakom4.200,00
Montaža kontrolerakom1.200,00
Montaža panelakom1.200,00