Cenovnik instalacija

Usluge instalacija

USLUGE POSTAVLJANJA INSTALACIJA PO DUŽNOM METRU SA MATERIJALOM
Podrazumeva isporuku i postavljanje bakarnih instalacija prema specifikaciji proizvođača uređaja
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 10/6 sa kondenzom elektrokablovima m1.200,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 12/6 sa kondenzom elektrokablovima m1.500,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 15/6 sa kondenzom elektrokablovima m2.500,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 18/10 m2.800,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 22/12 m3.000,00
isporuka i polaganje izolovane bakarne instalacije 28/15m4.000,00
USLUGA POLAGANJA KONDENZ INSTALACIJA I ZAŠTITNIH KANALICA
Podrazumeva isporuku i postavljanje
isporuka i postavljanje napojnog kabla 3 x 1,5m150,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 5 x 1,5m200,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 3 x 2,5m400,00
isporuka i postavljanje napojnog kabla 5 x 2,5m500,00
isporuka i postavljane kondenz creva sa spiralnim ojačanjem,providno - belo fi 16m150,00
isporuka i postavljanje NIBCO PVC cevi do 1'' m700,00
isporuka i postavljanje NIBCO PVC većih dimenzijam900,00
isporuka i postavljanje kanalizacijskih cevi fi32 za odvod kondenzatam600,00
isporuka i postavljanje kanalica sa potrebnim krivinama i sitnim potrošnim materijalom do 40 mm širinem900,00
isporuka i postavljanje kanalica sa potrebnim krivinama i sitnim potrosnim materijalom do 100 mm širinem1.500,00